Plan de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Plan de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Valabil pentru toate punctele de lucru Dedeman ce detin Autorizatie de Mediu

In cadrul companiei Dedeman prevenirea aparitiei deseurilor se realizeaza eficient cu ajutorul unui plan, a unei proceduri interne pe linie de mediu si a unui audit intern sau prin actiuni de moment care rezolva problemele curente.

In cuprinsul OUG 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor este mentionata necesitatea intocmirii unui Plan de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie a unei societati de natura comerciala sau industriala. Conform definitiei din OUG 92/2021 prevenirea inseamna toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/ material/ produs sa devina deseu, in vederea reducerii:

 • cantitatii de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;
 • impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei;
 • conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor.

In lista privind ierarhia deseurilor, prevenirea deseurilor este prioritara. Prevenirea are drept scop incurajarea gestionarii deseurilor in vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

Au fost identificate toate activitatile generatoare de deseuri si toate tipurile de deseuri produse iar pe baza acestora am intocmit programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate. Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie a fost realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

 • Elaborarea unei Proceduri interne pe linie de Mediu
 • Efectuarea de audituri interne pe linie de mediu in toate punctele de lucru Dedeman
 • Monitorizarea indeplinirii masurilor trasate in urma auditurilor in vederea corectarii neconformitatilor identificate;
 • Reducerea la sursa a deseurilor – restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate;
 • Utilizarea eficienta a resurselor;
 • Achizitionarea unor utilaje moderne pentru balotarea deseurilor colectate selectiv, in vederea valorificarii prin reciclare;
 • Monitorizarea fluxului de deseuri generate, prin incheirea de contracte cu reciclatori, care la randul lor comercializeaza produse provenite din deseurile reciclate in reteaua Dedeman;
 • Instruirea angajatilor pe linie de mediu;
 • Stabilirea unui program de colectare selectiva/stocare temporara/predare catre reciclatori a deseurilor;
 • Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase generate, conform Procedura interna de Mediu;
 • Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor
 • Asigurarea mentenantei si a repararii produselor defecte;
 • Incurajarea importurilor unor tipuri de ambalaje pentru care există tehnologii de reciclare/valorificare;
 • Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

Tip deseuActiuneResponsabilTermen
Toate deseurile generateInstruireDirectori PL/Coordonatori Administrativitrimestrial
Deseu menajerReducere cantitate generata prin dotarea PL cu masini compostare resturi alimentareDirectori PL/Coordonatori Administrativi/Responsabil Mediu31.12.2022
Deseu menajerMonitorizarea cantitatilor generateDirectori PL/Coordonatori Administrativi/Responsabil Mediulunar
Toate deseurile generateColectare selectiva Directori PL/Coordonatori Administrativipermanent
Deseuri ambalajeReducerea la sursa a deseurilor – evitarea cumpararii unor produse ce sunt supraambalate. Incheiere contracte de vanzare si prestari servicii cu reciclatoriDepartamentul Achizitii / Responsabil Mediupermanent
Deseuri ambalajeAchizitii prese balotat in vederea compactarii deseurilor colecate selectivConducereapermanent
Deseuri ambalajeMonitorizarea cantitatilor generate/reciclateDirectori PL/Coordonatori Administrativi/Responsabil Mediulunar
Deseuri ambalaje/DEEE/DBAPredarea cantitatilor generate catre reciclatoriDirectori PL/Coordonatori Administrativipermanent
Deseuri ambalaje/DEEE/DBAReducerea la sursa a deseurilor – evitarea cumpararii unor produse ce sunt supraambalate;Departamentul achizitiipermanent
Deseuri ambalaje/DEEE/DBAIncurajarea importurilor unor tipuri de produse/ambalaje pentru care există tehnologii de reciclare/valorificareDepartamentul achizitiipermanent
Deseuri papetarieReutilizare pentru ciorne si lucrari in format electronicDirectori PLpermanent
DEEE/DBAAchizitionarea de produse cu durata lunga de viataDepartamentul achizitiipermanent
DEEEAsigurarea mentenantei si a repararii produselor defecte in ateliere propriiDirectori PL/Coordonatori Administrativi /Tehnicieni servicepermanent
DEEEAchizitionarea produselor insotite de documentatia tehnica conforma cu directivele europene in vigoareDepartamentul achizitiipermanent
Nr 5124 din 23/05/2022