Anunt

Anunt

Anunt public

Bacau, 12.01.2023

DEDEMAN SRL, titular al proiectului „Construire magazin materiale de construcții, drumuri si platforme, parcaje, bransamente la utilitati, retele si lucrari tehnico edilitare in incinta, put apa, panouri de directionare si reclama; reclame fatada, cabina poarta, copertina carucioare, amenajare accese, post trafo , punct de conexiune, organizare santier” propus fi amplasat in municipiul Arad ,str. Calea Radnei, nr.251-253 ,jud. Arad.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures , FN, jud. Arad , in zilele de luni pana vineri, intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public

Bacau, 21.12.2022

DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare puț forat pentru irigare spații verzi’’propus a fi amplasat în Bacău, strada Izvoare, nr. 54.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul DEDEMAN SRL din Bacău, str. Al. Tostoi, nr. 8, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bacau.

Anunt public

Bacau, 28.11.2022

DEDEMAN SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare puț forat pentru irigare spații verzi’’propus a fi amplasat în Bacău, strada Izvoare, nr. 54.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul DEDEMAN SRL din Bacău, str. Al. Tostoi, nr. 8, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Anunt public

Bacau, 11.07.2022

DEDEMAN SRL prin reprezentant DRAGOȘ PAVĂL, cu sediul în mun. Bacău , str. Alexei Tolstoi nr. 8 – 10, jud. Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul DEPOZIT LOGISTIC, ANEXE ȘI POST DE TRANSFORMARE, DRUMURI ȘI PLATFORME, PARCĂRI, LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE ÎN INCINTĂ, PANOURI DE DIRECȚIONARE ȘI RECLAMĂ, RECLAME FAȚADĂ, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE SPAȚII VERZI, propus a fi amplasat în oraș Techirghiol, str. Răscoala din 1907 nr. 52B, jud. Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, jud. Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 9 – 13,precum și la următoarea adresă de internet http:\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunt public

Bacau, 18.05.2022

DEDEMAN SRL titular al activităţii “Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului” anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in mun. Bacau, Calea Romanului nr.237, jud. Bacau.

Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în fiecare zi lucrătoare între orele 8.00 - 16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, pe toatǎ durata derulǎrii procedurii de autorizare.

Anunt public

Bacau, 13.05.2022

DEDEMAN SRL, prin reprezentant DRAGOS PAVAL, cu sediul in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr.8, jud. Bacau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DEPOZIT LOGISTIC, ANEXE SI POST DE TRANSFORMARE, DRUMURI SI PLATFORME, PARCARI, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PANOURI DE DIRECTIONARE SI RECLAMA, RECLAME FATADA, IMPREJMUIRE, AMENAJARE SPATII VERZI, propus a fi amplasat in Oras Techirghiol, str. Rascoala din 1907 nr. 52B, jud. Constanta,

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr.23 si la adresa titularului DEDEMAN SRL, prin reprezentant DRAGOS PAVAL, cu sediul in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr.8 , jud. Bacau , in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-13:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt public

Bacau, 12.05.2022

DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții C3, C6, C7, C8, C9, C10 din NC85739. Construire clădire administartivă, acces din incinta NC81339, platforme și parcaje. Lucrări tehnico-edilitare-rețele edilitare. Organizare a execuției lucrărilor. Amplasare obiecte publicitare’’, propus a fi amplasat in Bacău, starda Al. Tolstoi, nr. 6-8.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău;

Anunt public

Bacau, 21.04.2022

DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire magazin materiale de construcții, anexe (cabină poartă, copertine cărucioare, amenajre rafturi exterioare acoperite). Construire drumuri interioare și accese, platforme, parcaje, post trafo, punct de conexiune, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, puț apă. Împrejmuire teren, amenajare spații verzi. Organizare a execuției lucrărilor. Amplasare pilon publicitare, panouri direcționare și reclamă, reclame fațadă’’, propus a fi amplasat in Bacău, Calea Republicii, nr. 169.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău;

Anunt public

Bacau, 21.04.2022

DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire depozit logistic, anexe, cabină poartă. Amenajare platforme, drumuri și parcaje, acces tip girație, post trafo, punct de conexiune, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă. Împrejmuire teren, amenajare spații verzi. Organizare a execuției lucrărilor. Amplasare panouri direcționare și reclame fațadă’’, propus a fi amplasat in Bacău, Calea Republicii, nr. 169.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău

Anunt public

Bacau, 07.04.2022

DEDEMAN SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții C3, C6, C7, C8, C9, C10 din NC85739. Construire clădire administrativă, acces din incinta NC81339, platforme și parcaje. Lucrări tehnico-edilitare-rețele edilitare. Organizare a execuției lucrărilor. Amplasare obiecte publicitare ’’, propus a fi amplasat în Bacău, strada Al. Tostoi, nr. 6-8.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul DEDEMAN SRL din Bacău, str. Al. Tostoi, nr. 8-10, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău

Anunt public

Bacau, 30.03.2022

DEDEMAN SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire magazin materiale de construcții, anexe (cabină poartă, copertine cărucioare, amenaajre rafturi exterioare acoperite). Construire drumuri interioare și accese, platforme, parcaje, post trafo, punct de conexiune, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, puț apă. Împrejmuire teren, amenajare spații verzi. Organizare a execuției lucrărilor. Amplasare pilon publicitare, panouri direcționare și reclamă, reclame fațadă’’, propus a fi amplasat în Bacău, Calea Republicii, nr. 169.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul DEDEMAN SRL din Bacău, str. Al. Tostoi, nr. 8-10, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău

Anunt public

Bacau, 30.03.2022

DEDEMAN SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire depozit logistic, anexe, cabină poartă. Amenajare platforme, drumuri și parcaje, acces tip girație, post trafo, punct de conexiune, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă. Împrejmuire teren, amenajare spații verzi. Organizare a execuției lucrărilor. Amplasare panouri direcționare și reclamă, reclame fațadă ’’propus a fi amplasat în Bacău, Calea Republicii, nr. 169.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul DEDEMAN SRL din Bacău, str. Al. Tostoi, nr. 8-10, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău

Anunt public

Bacau, 07.03.2022

DEDEMAN SRL titular al proiectului “Construire dig de protectie in vederea scoaterii terenurilor din zona inundabila si construire lac de agrement”, propus a se realiza in municipiul Bacau, Calea Romanului, nr. 237, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Str. Oituz, nr. 23, Cod 600266 in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau”

Anunt public

Bacau, 14.02.2022

DEDEMAN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire dig de protectie in vederea scoaterii terenurilor din zona inundabila si construire lac de agrement”, propus a se realiza in municipiul Bacau, Calea Romanului, nr. 237. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

Anunt public

Bacau, 12.01.2022

DEDEMAN SRL anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a PUZ – Construire ansamblu functiuni mixte Dedeman Campus. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la APM Bacau, strada Oituz, nr. 23, municipiul Bacau, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau pana la 01.02.2022.

Anunt public

Bacau, 4.11.2021

DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire depozit logistic, anexe, cabină poartă. Drumuri, platforme, parcaje, accese, lucrări tehnico-edilitare în incintă, puț forat, post de transformare și punct de conexiuni, racorduri utilități. Împrejmuire teren, amenajare spații verzi. Organizarea execuției lucrărilor. Amplasare panouri direcționare și reclamă, reclame fațadă’’, propus a fi amplasat in Bacău, strada strada Izvoare, nr. 54 și strada Rozelor, nr. 55.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău

Anunt public

Bacau, 4.11.2021

DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire drum. Organizarea execuției lucrărilor’’, propus a fi amplasat in Bacău, strada Letea, nr. 17, strada Izvoare, nr. 54 și strada Rozelor, nr. 55.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău

Regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN BÂRLAD

Bacau, 21.11.2022

Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Bârlad, în intervalul 23-30 noiembrie 2022 şi care fac dovada achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează :

  • pentru cumpărături cu valoare de minimum 200 lei (TVA inclus): un singur Covoraş intrare personalizat Dedeman.

Este interzisă participarea la concurs a angajaţilor, colaboratorilor sau rudelor angajaţilor Dedeman.

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

Descarca regulament.

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN BRAȘOV – CARTIER NOUA

Bacau, 20.10.2022

Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Brașov – Cartier Noua, în intervalul 21-31 octombrie 2022 şi care fac dovada achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează :

  • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
  • pentru cumpărături cu valoare de minimum 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş intrare personalizat Dedeman.

Este interzisă participarea la concurs a angajaţilor, colaboratorilor sau rudelor angajaţilor Dedeman.

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

Descarca regulament.