Anunturi si regulamente

Anunturi

ANUNT PUBLIC

Bacau, 12.10.2020

SC DEDEMAN SRL titular al proiectului “AMENAJARE PARCARE AUTO LUCRARI TEHNICI-EDILITARE IN INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei Etapei de incadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “AMENAJARE PARCARE AUTO LUCRARI TEHNICI-EDILITARE IN INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a se realiza in intravilan mun. Tulcea,str. Barajului nr. 52, pe terenul identificat prin CF 34587, nr.Cad. 34587

Informatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea str. 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la pinctul de lucru al beneficiarului din mun. Tulcea, str. Isaccei nr 121.

Publicul interesat poate inaina comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului de pagina de internet a APM Tulcea.

Acord de mediu

ANUNT PUBLIC

Bacau, 21.08.2020

SC DEDEMAN SRL anunta pubicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “AMENAJARE PARCARE AUTO LUCRARI TEHNICI-EDILITARE IN INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a se realiza in intravilan mun.Tulcea, str. Barajului nr. 52, peterenul identificat prin CF 34587, nr. Cad.34587.

Informatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea str. 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la pinctul de lucru al beneficiarului din mun. Tulcea, str. Isaccei nr 121.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, site: http://apmtl.anpm.ro.

Acord de mediu

ANUNT PUBLIC

Bacau, 19.08.2020

SC DEDEMAN SRL din municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacau, anunta pubicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare cladiri (C1-C21 din CF 31337 Campulung; Construire magazin materiale de constructii si cladire spatii comerciale, drumuri interioare si accese, platforme, parcaje, bransamente utilitati, retele si lucrari tehnico-edilitare in incinta, put apa, pilon pubicitar, panouri de directionare si reclama, reclame fatade, cabina poarta, copertine carucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, imprejmuire, amenajare spatii verzi, post trafo, punct de conexiune retea electrica, organizare de santier si operatiuni cadastrale si notariale” propus a fi amplasat in municipiul Campulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei, nr. 180, judetul Suceava.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, din strada Bistritei, nr. 1A si la sediul SC DEDEMAN SRL din municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacau, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

ANUNT PUBLIC

Bacau, 26.06.2020

S.C. DEDEMAN SRL Bacau,str. Alexei Tolstoi ,nr.8, municipiul Bacau, Jud. Bacau, anunta publicul interesat solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Siret –SGA Suceava a avizului de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea activităţii: Demolare cladiri, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, din CF 31337; Constructie magazin materiale de constructii si cladire spatii comerciale, drumuri interioare si accese,platforme,parcaje,bransamente utilitati, retele si lucrari tehnico-edilitare in incinta, put apa, pilon publicitar,panouri de directionare si reclama, reclame fatade ,cabina poarta ,copertine carucioare ,amenajare rafturi exterioare acoperite,imprejmuire,amenajare spatii verzi, post trafo, punct de conexiune retea electrica , organizare de santier si operatiuni cadastrale si notariale, strada Calea Transilvaniei, nr.180, Campulung Moldovenesc, judetul Suceava.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la Administraţia Bazinală de Apă Siret, tel 0234541646, respectiv Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava tel 0230216835.

ANUNT PUBLIC

Bacau, 31.01.2020

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau anunta publicul interest ca in urma analizei Planul Urbanistic Zonal “Desfiintare constructii existente, construire locuinte individuale, servicii, agremement si sport, anexe, lac agrement; Introducere terenuri in intravilan; Construire dig de protectie in vederea scoaterii terenurilor din zona inundabila; Amenajari exterioare, imprejmuire, Construire ferma Agricola” si a parcurgerii etapelor procedural conform HG 1076/2004, decide eliberarea Avizului de Mediu.

Planul poate fi consultat la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucratoare intre orele 8-14

ANUNT PUBLIC

Bacau, 22.11.2019

SC DEDEMAN SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centru comercial. Gospodărie de apă, reamenajare acces, parcare, alei carosabile și pietonale. Împrejmuire teren. Amplasare mijloace publicitare’’, propus a fi amplasat in Bacău, strada Abatorului, nr. 1.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău

ANUNT PUBLIC

Bacau, 01.11.2019

SC DEDEMAN SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru comercial. Gospodărie de apă, reamenajare acces, parcare, alei carosabile și pietonale. Împrejmuire teren. Amplasare mijloace publicitare’’ propus a fi amplasat în Bacău, str. Abatorului, nr. 1 .

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC DEDEMAN SRL din Bacău, strada Al. Tolstoi, nr. 8, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău

ANUNT PUBLIC

Bacau, 23.10.2019

SC DEDEMAN SRL, titular al proiectului “Desfiintare construcții existente, construire locuințe individuale, servicii, agrement și sport, anexe, lac agrement; Introducere terenuri în intravilan; Construire dig de protecție în vederea scoaterii terenurilor din zona inundabila; Amenajari exterioare, imprejmuire, Construire ferma agricola”, propus a se realiza in extravilanul municipiului Bacau, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si a raportului de mediu. Documentele pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-16. Sedinta de dezbatere publica a proiectului de plan si a raportului de mediu va avea loc in data de 16.12.2019, incepand cu ora 12, la sediul APM Bacau. Comentariile si propunerile publicului se primesc in scris la APM Bacau, pana la data de 13.12.2019.

ANUNT PUBLIC

Bacau, 22.10.2019

SC DEDEMAN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere parcare auto clienti in incinta magazin DEDEMAN”, propus a fi amplasat in Galati, str. Combinatului, nr. 9. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati si la sediul SC DEDEMAN SRL in zilele de luni-joi intre orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

Bacau, 04.09.2019

Aceasta informare este efectuata de SC DEDEMAN SRL, cu sediul in mun. Bacau, Str. Alexei Tolstoi, nr. 8, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Bacau, Str. Abatorului nr. 1, jud. Bacau.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 05.09.2019

ANUNT PUBLIC

Bacau, 04.09.2019

APM Bacau anunta publicul interesat ca in urma analizei Planului Urbanistic Zonal ”Desfiintare constructii existente, construire locuinte individuale, servicii, agrement si sport, anexe, lac de agrement; Introducere terenuri in intravilan; Construire dig de protectie in vederea scoaterii terenurilor din zona inundabila; Amenajari exterioare, imprejmuire, Construire ferma agricola”, propus a se realiza in extravilanul municipiului Bacau, a consultarii membrilor Comitetului Special intrunit in sedinta din 14.09.201, decide ca planul necesita evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a deciziei in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului, in scris la APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, pana la data de 14.09.2019”

ANUNT PUBLIC

Bacau, 25.06.2019

SC DEDEMAN SRL, titular al “PUZ INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN, CONSTRUIRE DIG DE PROTECTIE IN VEDEREA SCOATERII TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILA, DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, FERMA AGRICOLA, SERVICII, AGREMENT SI SPORT, ANEXE, DRUMURI SI PLATFORME, LAC ACUMULARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, LUCRARI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE”, propus a se realiza in Bacau, Calea Romanului, nr. 237, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a “PUZ INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN, CONSTRUIRE DIG DE PROTECTIE IN VEDEREA SCOATERII TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILA, DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, FERMA AGRICOLA, SERVICII, AGREMENT SI SPORT, ANEXE, DRUMURI SI PLATFORME, LAC ACUMULARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, LUCRARI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE”

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la APM Bacau, strada Oituz, nr. 23 si la sediul SC DEDEMAN SRL din Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau pana la 15.07.2019.

ANUNT PUBLIC

Focsani, 24.06.2019

SC DEDEMAN SRL, titular al proiectulul "Construire centrala fotovoltalca pentru producerea energiei electrice din energle solara", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediulul Vrancea, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrui procedurii de evaluare a impactului asupra mediulul pentru "Construire centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din energie solara" propus a fi amplasat in orasul Focsani, str. Calea Moldovel (Cuza Voda nr. 62), jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentlei pentru Protectia Mediulul Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr.2, ln zilele de lunl - joi, intre orele 8,00-16,30 sl vineri intre orele 9.00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntulul pe pagina de internet a Agentlel pentru Protectla Mediulul Vrancea.

ANUNT PUBLIC

Turda, 21.06.2019

SC DEDEMAN SRL, titular al proiectului “Schimbare destinatie hala existenta din hala productie in comert, reamenajare interioara si modernizare instalatii pentru supermarket alimentar, drumuri si platforme, parcaje, pilon publicitar, panouri de directionare si reclame, copertine, carucioare, imprejmuire, amenajare spatii verzi, operatiuni cadastrale si notariale, lucrari tehnico-edilitare in incinta, post transformare, put apa, organizare de santier”, propus a fi amplasat in mun. Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 19, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul “Schimbare destinatie hala existenta din hala productie in comert, reamenajare interioara si modernizare instalatii pentru supermarket alimentar, drumuri si platforme, parcaje, pilon publicitar, panouri de directionare si reclame, copertine, carucioare, imprejmuire, amenajare spatii verzi, operatiuni cadastrale si notariale, lucrari tehnico-edilitare in incinta, post transformare, put apa, organizare de santier”, propus a fi amplasat in mun. Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 19, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 9:00-14:00, vineri intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

ANUNT PUBLIC

Bacau, 11.06.2019

S.C. DEDEMAN S.R.L. ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: „CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN ENERGIE SOLARA” PROPUS A FI AMPLASAT IN SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON, NR. 27, SECTOR 3, BUCURESTI.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI, ALEEA LACUL MORII NR.1, SECTORUL 6, BUCURESTI SI LA SEDIUL S.C. DEDEMAN, STR. ALEXEI TOLSTOI NR. 8, ETAJ 2, MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU, IN INTERVALUL LUNI-JOI INTRE ORELE 9,00-16,00 SI VINERI INTRE ORELE 9,00-14,00. OBSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI, ALEEA LACUL MORII NR.1, SECTORUL 6, BUCURESTI

ANUNT PUBLIC

Bacau, 11.06.2019

S.C. DEDEMAN S.R.L. ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: „CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN ENERGIE SOLARA” PROPUS A FI AMPLASAT IN BULEVARDUL THEODOR PALLADY NR.50, SECTOR 3, BUCURESTI.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI, ALEEA LACUL MORII NR.1, SECTORUL 6, BUCURESTI SI LA SEDIUL S.C. DEDEMAN, STR. ALEXEI TOLSTOI NR. 8, ETAJ 2, MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU, IN INTERVALUL LUNI-JOI INTRE ORELE 9,00-16,00 SI VINERI INTRE ORELE 9,00-14,00. OBSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI, ALEEA LACUL MORII NR.1, SECTORUL 6, BUCURESTI.

ANUNT PUBLIC

Bacau, 30.05.2019

S.C. DEDEMAN S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din energie solara”, propus a fi amplasat în orasul Focsani, str. Calea Moldovei (Cuza Voda nr. 62), jud. Vrancea

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Vrancea, din Tîrgu Mureș, str.Dinicu Golescu in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 - 16:30 si in ziua de vineri între orele 08:00-14:00 si la sediul S.C. DEDEMAN S.R.L., din Focsani, str. Calea Moldovei (Cuza Voda, nr. 62), jud. Vrancea in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00 - 16:00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea

Detalii aviz mediu

ANUNT PUBLIC

Bacau, 28.01.2019

"SC DEDEMAN SRL, cu sediul in Bacau, str. Tolstoi, nr. 8,anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire “PUD- CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA SI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE", in Bacau, str. Abatorului, nr. 5.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al PUD-ului propus pot fi consultate la APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul: str. Tolstoi, nr. 8, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau pana la 19.02.2019.

ANUNT PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Bacau, 30.08.2018

SC DEDEMAN SRL, titular al proiectului „Construire magazin materiale de construcții, drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare in incintă, turn publicitar, panouri de direcționare și reclamă, reclame fațade, cabină poartă, copertine cărucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, amenajare spații verzi, amenajare accese, post trafo, punct de conexiune, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale, propus în Onești str. Redului, nr.cad 66740 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi anume: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz nr.23, în zilele lucratoare, între orele 8-14, precum şi la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro, domeniul Reglementări. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.09.2018.

ANUNT PUBLIC PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU

Bacau, 05.07.2018

SC DEDEMAN SRL Bacau anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire magazin materiale de construcții, drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare in incintă, turn publicitar, panouri de direcționare și reclamă, reclame fațade, cabină poartă, copertine cărucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, amenajare spații verzi, amenajare accese, post trafo, punct de conexiune, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale „propus în Onești str. Redului nr.cad.66740. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau, strada Oituz nr.23 între orele 8-14 in zilele lucrătoare și la sediul titularului, str.Alexei Tolstoi nr.8-10 Bacau. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Regulamente

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN CĂLĂRAȘI

Calarasi, 23.09.2020

Premiile vor fi acordate în intervalul 23-30 septembrie 2020, în limita stocului disponibil, la magazinul Dedeman Călărași, Str. București, nr. 356, Călărași, județ Călărași

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN GHENCEA

Ghencea, 18.09.2020

Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Ghencea, în intervalul 18-30 septembrie 2020 şi care fac dovada achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN LUGOJ

Lugoj, 04.09.2020

Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Lugoj, în intervalul 4-30 septembrie 2020 şi care fac dovada achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN SLOBOZIA

Slobozia, 06.03.2020

Premiile vor fi acordate în intervalul 6-31 martie 2020, în limita stocului disponibil, la magazinul Dedeman Slobozia, Șoseaua Brăilei, nr. 6, județ Ialomița

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN ZALĂU

Zalău, 18.12.2019

Premiile vor fi acordate în intervalul 18 - 31 decembrie 2019, în limita stocului disponibil, la magazinul Dedeman Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 84 B, județ Sălaj.

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURARII MAGAZINULUI DEDEMAN FOCSANI

Bacau, 17.05.2019

Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Focșani, în intervalul 17-26 mai 2019 şi care fac dovada achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează :

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Bacau, 06.05.2019

Organizatorul campaniei promotionale “Orice meseriaș îndemânatic are secretele lui!”, campanie ROBERT BOSCH SRL (denumita in continuare "Campania") este societatea ROBERT BOSCH SRL cu sediul în Bucuresti, str. Horia Macelariu nr. 30-34, sector 1, cod postal 013937, CUI RO 5541546, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/7601/1994, , reprezentată legal de D-ul Mihai Boldijar, având funcţia de Director General si Karla Mafteiu, având funcţia de Director Economic.

Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURARII MAGAZINULUI DEDEMAN BUCURESTI PANTELIMON

Bucuresti, 07.09.2018

Premiile se acorda persoanelor fizice cu varsta minima de 18 ani, rezidenti in Romania, care achizitioneaza produse din magazinul Dedeman Bucuresti Pantelimon, in intervalul 7- 16 septembrie 2018, si care fac dovada achizitionarii prin bon fiscal respectiv factura, dupa cum urmeaza :

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură cană personalizată Dedeman;
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE PREMII CU OCAZIA INAUGURĂRII MAGAZINULUI DEDEMAN ONEȘTI

Onesti, 26.07.2018

Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Onești, în intervalul 26 - 31 iulie 2019 şi care fac dovada achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează

 • pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o singură Cană personalizată Dedeman
 • pentru cumpărături de minim 500 lei (TVA inclus): un singur Covoraş pentru intrare personalizat Dedeman.
Descarca regulament