Regulamente

Bacau, 20.04.2021

SC DEDEMAN SRL, cu sediul in municipiul Bacau, Str. Al. Tolstoi, nr.8, judetul Bacau, titular al proiectului “Demolare cladiri (C1-C21 din CF 31337 Campulung); Construire magazin materiale de constructii si cladire spatii comerciale, drumuri interioare si accese, platforme, parcaje, bransamente utilitati, retele si lucrari tehnico-edilitare in incinta, put apa, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame fatade, cabina poarta, copertine carucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, imprejmuire, amenajare spatii verzi, posturi trafo, punct de conexiune retea electrica, organizare de santier si operatiuni cadastrale si notariale”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in mun. Campulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr.180, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava din municipiul Suceava, Str. Bistritei, nr.1A, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava