Feedback

Feedback

Tax Free

Tax free permite restituirea TVA clienților Dedeman cu reședința într-o țară din afara Uniunii Europene.

Conform legii, dacă ai domiciliul în afara Uniunii Europene, poți solicita restituirea TVA pentru produsele achiziționate din magazinele fizice Dedeman autorizate de Ministerul Finanțelor pentru vânzari Tax Free, dacă îndeplinești următoarele condiții:

  • adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul UE. (Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în pasaport sau în cartea de identitate. Dacă din datele înscrise în pasaport nu rezultă domiciliul se va solicita și un act de identitate din care să rezulte că acesta se află în afara UE)
  • bunurile sunt transportate în afara UE înainte de sfârsitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc vânzarea;
  • valoarea totală a produselor, plus TVA, este mai mare decat echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obținut în prima zi lucrătoare din luna octombrie și valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmator.
  • dovada exportului se va face prin factură purtând viza biroului vamal de ieșire din UE.

Consultă mai jos lista magazinelor Dedeman autorizate pentru Tax Free

Galați Botoșani
Timișoara - Calea Șagului Timișoara - Divizia 9 Cavalerie
Iași - Valea Lupului Iași - Primăverii
Suceava Vaslui
Drobeta Turnu Severin Tulcea

Pentru restituirea TVA trebuie să soliciti la Biroul Informații formularul “Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți in Uniunea Europeană”. Acesta va fi completat în două exemplare (unul pentru tine, împreună cu factura, pentru a primi viza biroului vamal și unul va ramâne la magazin)

La birou vamal de ieșire din UE trebuie să prezinți bunurile cumpărate, originalul facturii și al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor și originalul documentului de restituire a TVA. Organele vamale vor verifica și ștampila aceste documente. Restituirea TVA se va face în baza acestor documente avizate de biroul vamal, în magazinul autorizat de unde s-a facut achiziția.

Magazinul în cauză poate restitui TVA fie în numerar, fie prin transfer bancar într-un cont indicat de client.

Pentru mai multe detalii, te rugăm să contactezi Serviciul Suport Clienți la numărul de telefon 0234 525 525 sau prin e-mail la adresa suportclienti@dedeman.ro.