Feedback

Feedback

Garanții

Pentru bunurile comercializate de Dedeman, consumatorii beneficiază de condiții de garanție, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 140/30.12.2021 privind vânzarea de produse şi garanții asociate.

Condițiile acordării garanției diferă de la caz la caz, pentru persoane fizice, respectiv, pentru persoane juridice.

În acest sens, garanția va fi acordată diferențiat, în condițiile legislației speciale privind garanțiile bunurilor, respectiv, în condițiile Codului Civil.

Certificatele de garanție conțin toate informațiile necesare privind modul de asigurare a garanției, perioada de garanție și informațiile cu privire la procedura pe care trebuie să o urmeze cumpărătorul pentru a obține aducerea în aplicare a garanției comerciale.

În situațiile în care ai primit bunul fără instrucțiuni de utilizare și/sau certificat de garanție, te rugăm să reclami lipsa acestora în cel mult 48 de ore de la primirea produsului.

Pentru a beneficia de garanție, la orice solicitare efectuată, trebuie să ai asupra ta bonul fiscal sau factura în original.

O parte dintre produsele vândute de Dedeman vor fi însoțite de certificate de garanție în format tipărit, emise de producător sau distribuitor. Certificatul de garanție se află în cutia produsului sau poate fi eliberat în magazin.

Îți recomandăm să păstrezi certificatul pentru a beneficia de serviciul de garanție.

Dacă produsul se defectează în perioada de garanție, reparația este asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului sau distribuitorului, în centrele specificate în certificat.

Ai posibilitatea de a duce produsul defectat la cea mai apropiată unitate service menționată în certificat. Aceasta va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

În condițiile prevăzute de OUG n.r 140/2021 și fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții legale, în cazul în care un producător oferă cumpărătorului o garanție de durabilitate pentru bunurile comercilizate în magazinele Dedeman, pentru o perioadă de timp anume, producătorul răspunde direct față de consumator, pe întreaga perioadă acoperită de garanția de durabilitate/comercială, pentru repararea sau înlocuirea bunurilor în condițiile prevăzute în certificatul de garanție și în legislația relevantă.

Dacă întâmpini dificultăți în utilizarea bunurilor achiziționate de la Dedeman îți recomandăm să consulți cu atenție manualul de utilizare al produsului, poate ai la îndemână soluția la problema ta.

Dacă bunurile achiziționate sunt neconforme și se află în perioada de garanție stipulată în certificatul de garanție, ai dreptul, cu respectarea prevederilor OUG nr.140/2021, la următoarele măsuri corective:

  • reparația sau înlocuirea acestora, dacă acest lucru este posibil, fără costuri, în termen de 15 zile de la data primirii de către noi a informării cu privire la neconformitate/intrării în posesie a bunurilor, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau impune vânzătorului costuri disproporționate;
  • reducerea proporțională a prețului;
  • încetarea contractului.

Condițiile de garanție nu se aplică în următoarele situații: 

  • atunci când nu au fost îndeplinite termenele și condițiile prevăzute în manualul de utilizare sau în alte documente ce însoțesc produsul, s-a intervenit asupra produsului, a fost instalat/reparat și /sau modificat de personal neautorizat; 
  • numărul de serie al produsului, componentele sau accesoriile au fost modificate sau pierdute; 
  • produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, cioburi, rugină sau prezintă urme de utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor.

Toate aceste măsuri corective vor fi aplicate în condițiile prevederilor OUG nr.140/2021, ale OG nr.21/1992 sau alte acte normative relevante.

Daca intampinati dificultati sau daca doriti sa faceti o reclamatie ori sesizare, va rugam sa apelati Serviciul Suport Clienti Dedeman la numarul de telefon: 0234.525.525 sau pe adresa de e-mail: suportclienti@dedeman.ro, pentru remedierea situatiei.