Feedback

Feedback

Politica de retur magazin online persoane fizice

Prin intermediul acesei pagini, dorim să te informăm că drepturile și obligațiile noastre, precum și ale tale în ceea ce privește returnarea produselor cumpărate online (de pe site-ul DEDEMAN) sunt reglementate de dispozițiile O.U.G. 34/2014 cu modificările ulterioare privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

I. INFORMAȚII PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE CONFORM O.U.G. nr. 34/2014

Perioada legală de retragere este de 14 zile, însă Dedeman prelungește, în beneficiul clienților, această perioadă până la maximum 30 de zile, cu respectarea condițiilor prezentate în Politica de retur pentru produse achiziționate din magazinele DEDEMAN.

1. DREPTUL DE RETRAGERE CONFORM O.U.G. 34/2014

1.1. Ai dreptul de a te retrage din contract, fără a preciza motivele retragerii, în termenul legal de 14 zile calendaristice calculate din ziua în care:

 • tu sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de tine, intrați în posesia fizică a produselor, în cazul unui contract de vânzare cumpărare
 • tu sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de tine, intrați în posesia fizică a ultimului produs, în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate printr-o singură comandă și livrate separat.

1.2. Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informezi cu privire la decizia ta de a te retrage din prezentul contract, prin una dintre următoarele variante:

 • Completarea formularului de retragere și transmiterea lui la adresa de e-mail suportclienti@dedeman.ro.
 • Transmiterea prin poștă la sediul social al Dedeman a formularului disponibil A I C I;
 • Transmiterea, prin modalitatea aleasă de tine, a unei declarații neechivoce (de exemplu, o scrisoare, un e-mail) prin care îți exprimi decizia de retragere din contract.

În orice situație în care ne vei comunica declarația neechivocă sau vei transmite formularul menționat anterior completat corespunzător, prin poștă sau la adresa de e-mail, îți vom confirma primirea, prin e-mail, la adresa comunicată de tine la momentul efectuării comenzii.

Folosirea formularului menționat nu este obligatorie, ci este o recomandare pentru desfășurarea în condiții optime a procedurii de retur.

2. CONSECINTELE RETRAGERII

2.1. Vei suporta costurile aferente legate de returnarea produselor, cu excepția situației în care returul este imputabil DEDEMAN.

2.2. Este necesar să expediezi produsele sau să le înmânezi direct nouă, la cel mai apropiat magazin, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ai comunicat decizia de retragere. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi sau predate în magazinele noastre înainte de expirarea perioadei de 14 zile de la comunicarea deciziei de retragere.

2.3. Îți vom rambursa sumele pe care ți le datorăm (în conformitate cu OUG 34/2014) fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia ta de a te retrage din contract.

2.4. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ai furnizat dovada că ai trimis înapoi produsele, fiind valabilă cea mai apropiată dată.

3. ASPECTE PRIVIND RAMBURSAREA SUMELOR ÎN CAZUL RETRAGERII 

3.1. Vom efectua rambursarea folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ți-ai exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu ți se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

3.2. Restituirea sumelor încasate se va face astfel:

 • Prin virament bancar, pentru cele achitate prin card bancar și/sau OP (în cazul solicitării returului la o dată ulterioară vânzării);
 • Prin transmiterea către bancă a solicitării de anulare/refacere a tranzacției, în cazul în care plata s-a efectuat cu card bancar (în cazul în care produsele se returnează în aceeași zi în care s-a efectuat plata sau în toate cazurile în care produsele au fost achiziționate cu plata în rate - cu card de credit);
 • În numerar, pentru sumele achitate ramburs, dar fără a depăși plafonul zilnic pe persoană fizică;
 • În numerar, pentru sumele achitate cu ordin de plată mai mici sau egale cu 1.000 lei.

4. EXCEPTĂRI DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

4.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere următoarele:

 • produsele confecționate după specificațiile prezentate de tine sau personalizate în mod clar (de ex. produsele care au beneficiat de un alt serviciu cum ar fi: Mixare vopsele; Debitare Pal/OSB/țevi, confecționare perdele/draperii);
 • produsele care sunt susceptibile de a se deteriora sau expiră rapid;
 • produsele de îngrijire personală/uz corporal și dispozitivele medicale, care nu pot fi returnate (sigilate și în starea în care au fost livrate) din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă (spre exemplu: saltele, perne, pilote, lenjerii, s.a.);
 • produsele care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.

4.2. În conformitate cu prevederile art. 14 din Directiva 2011/83/UE, te informăm că în cazul în care îți exerciți dreptul de retragere după ce ai utilizat bunul într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestuia, vei răspunde pentru eventuala diminuare a valorii bunului. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare al bunurilor, va trebui să le mânuiești și să le inspectezi în același mod în care ți s-ar permite să o faci într-un magazin. Prin urmare, în timpul perioadei de retragere, îți recomandăm să inspectezi bunul cu grija necesară.

4.3. Cu titlu de recomandare, pentru desfășurarea în condiții optime a procedurii de retur și soluționarea cu celeritate a cererii tale, te rugăm să ai în vedere și condițiile de acceptare pentru returul produselor aplicabile conform politicii interne de retur care se regăsește A I C I.

4.4. De asemenea, cu titlu de recomandare, te rugăm să ai în vedere ca produsele să fie returnate, pe cât posibil, în ambalajul original, însoțite de factura fiscală și/sau bonul fiscal de achiziție, precum și documentația aferentă (fișe tehnice, manuale de utilizare, documentație tehnică, certificate de garanție și/sau conformitate).

II. ASPECTE GENERALE PRIVIND RETURUL PRODUSELOR

1. Poți solicita un produs de o calitate și la un preț echivalente cu cele comandate și returnate.

2. În cazul livrării prin curier, îți recomandăm să refuzi primirea coletelor al căror ambalaj este deformat/deteriorat, în vederea simplificării formalităților de retur, precum și a diminuării timpului de înlocuire a produsului.

3. Comunicarea cu tine se va face în scris pe adresa de e-mail de pe care s-a efectuat comanda inițială.

4. Livrarea standard oferită de Dedeman este cea prin care cumpărătorul își ridică singur marfa din magazin, în urma selecției „Rezervare în magazin” din procesul de comandă.

5. În cazul în care livrarea produselor se face exclusiv prin curier (pentru produsele Disponibile exclusiv online), modalitatea de livrare standard este livrarea prin curier.

6. Îți recomandăm ca returul produselor să se realizeze în magazinele Dedeman, în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data manifestării intenției de retragere din contract.

7. În vederea returului de produse din categoria materialelor lemnoase (cherestea/lemn de foc), te rugăm să ai în vedere:

 • Pentru cantităţi care depăsesc 0,10 mc, te rugăm să prezinți documentul fiscal și avizul de însoțire emis de Ocolul Silvic pe raza căruia sunt depozitate materialele lemnoase.

8. În cazul în care produsele se comercializează sub forma unui pachet promoțional, se va returna pachetul în întregime, așa cum a fost achiziționat.

 • Pentru alte informatii legate de returul produselor, ai posibilitatea transmiterii unei solicitări prin intermediul formularului de contact, pe adresa de e-mail suportclienti@dedeman.ro.
 • Atenție! Costurile aferente serviciului de curierat nu sunt returnabile.

III. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dedeman prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale pentru:

 • executarea contractului încheiat cu tine, care include și returnarea produselor/restituirea sumelor ca urmare a acceptării serviciului de retur, conform prevederilor legale/condițiilor menționate mai sus;
 • conformarea cu normele, reglementările legale

În cazul în care nu există neconformități, iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate mai sus, angajații DEDEMAN SRL vor proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în conformitate cu prevederile legale (factura de retur/avans, dispoziție de compensare, dispoziție de plată, chitanță). Datele cu caracter personal necesare întocmirii documentelor mai sus menționate fac referire la: nume, prenume, domiciliu, cont bancar, după caz.

În cazul în care nu dorești să furnizezi aceste date, returnarea produselor nu este posibilă chiar dacă se încadrează în condițiile de retur mai sus prezentate, întrucât nu ne putem conforma legislației din domeniul fiscal.

Pentru mai multe detalii privind Politica de retur magazin online - Persoane juridice, te rugăm să accesezi link-ul de aici.