Politica de retur magazine fizice persoane fizice/ juridice

Dedeman oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și a legislației în vigoare.

Dedeman își rezervă dreptul de a refuza un retur în cazul în care criteriile de retur nu sunt îndeplinite în întregime.

SERVICIUL RETUR

Nu se acceptă returnarea produselor folosite sau asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

Notă: În vederea returului de produse din categoria materialelor lemnoase (cherestea/lemn de foc), vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

1. Nu se acceptă returul pentru cantităţi mai mici sau egale cu 0,10 mc;

2. Pentru cantităţi care depăsesc 0,10 mc, vă rugam să prezentaţi documentul fiscal şi avizul de însoţire emis de Ocolul Silvic pe raza căruia sunt depozitate materialele lemnoase.

RESTITUIREA SUMELOR PROVENITE DIN SERVICIUL DE RETUR SE VA FACE ASTFEL:

- În numerar, pentru sumele plătite în numerar în magazin;

Notă: În cazul clienților persoane juridice, este necesară eliberarea unei chitanțe de către aceștia pentru restituirea sumei în numerar (conform OMFP nr. 2634/2015), în caz contrar suma va fi restituită prin bancă;

- Prin virament bancar, pentru plățile efectuate prin bancă (O.P.), inclusiv cele achitate prin card bancar (în cazul solicitării returului la o dată ulterioară vânzării);

- Prin transmiterea către bancă a solicitării de anulare/refacere a tranzacției, în cazul în care plata s-a efectuat cu card bancar (în cazul în care produsele se returnează în aceeași zi în care s-a efectuat plata sau în toate cazurile în care produsele au fost achiziționate cu plata în rate - cu card de credit).

Pentru produsele achiziționate cu bonuri cadou se acceptă returul doar în cazul achiziționării unui nou produs, a cărei valoare să fie mai mare sau egală cu valoarea produsului returnat.

Notă: Nu se acceptă returul produselor achiziţionate prin Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (programul „Rabla pentru electrocasnice”, program finanţat de Ministerul Mediului, prin Administraţia Fondului pentru Mediu ).

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Dedeman prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale pentru:

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, care include și returnarea produselor/restituirea sumelor ca urmare a acceptării serviciului de retur, conform prevederilor legale/condițiilor menționate mai sus;

- pentru conformarea cu normele, reglementările legale.

În cazul în care nu există neconformități iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate mai sus, angajații DEDEMAN SRL vor proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în conformitate cu prevederile legale (factură de retur/avans, dispoziție de compensare, dispoziție de plată, chitanță). Datele necesare întocmirii documentelor mai sus menționate fac referire la: nume, prenume, domiciliu, cont bancar, după caz. Vom folosi datele cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care dumneavoastră nu doriți să furnizați aceste date, returnarea produselor nu este posibilă chiar dacă se încadrează în condițiile de retur mai sus prezentate, întrucât nu ne putem conforma legislației din domeniul fiscal.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultată în orice magazin fizic al Dedeman SRL, aceasta fiind afișată la intrarea în magazin (Biroul informații clienți), iar online la următorul link: Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați informațiile publicate pe site-ul nostru, secțiunea Protecția datelor, accesând pagina: Politica de confidentialitate.
A fost folositoare informatia?
Distribuie: