icon_ceas_alb
In perioada sarbatorilor pascale, magazinele Dedeman vor avea programul modificat. Vezi detalii ›
 • Bun venit la Dedeman
 • Ai o intrebare? Suna acum la Suport Clienti: 0234 525 525
Cuvinte cheie
  Categorii recomandate
   Produse
    Cosul
    meu
    0 produse
     

    Va rugam sa va actualizati browser-ul de navigare pe internet!

    Stimati clienti, pentru a va putea bucura de o experienta de navigare cat mai placuta si a putea beneficia de toate functionalitatile site-ului Dedeman, va rugam sa va instalati un browser compatibil.

    Va recomandam una din versiunile de mai jos:

    x

    Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

     

    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea Dedeman S.R.L doreşte să işi asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră (“Dedeman S.R.L” şi/sau “Societatea”).


    Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când achiziționați un produs existent într-unul din magazinele fizice Dedeman S.R.L sau în magazinul virtual, când vizitați website-ul nostru sau aplicația mobilă sau aveți interacțiuni cu noi, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm în condiții de siguranță.


    Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:


    - vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Dedeman S.R.L. la adresa de e-mail protectiadatelor@dedeman.ro sau

    - ne puteți contacta prin poştă la sediul nostru social din Municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi, numărul 8, județul Bacău.


    Dedeman obține date cu caracter personal în mod direct

    Dedeman poate obține date cu caracter personal în mod automat

    Dedeman poate obține date cu caracter personal din alte surse

    Dedeman prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate

    Dedeman poate dezvălui date cu caracter personal unor terțe părți

    Dedeman garantează drepturile cu privire la datele cu caracter personal

    Dedeman prelucrează în mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

    Dedeman păstrează datele cu caracter personal pe o perioadă limitată

    Dedeman deține măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal


    Dedeman obține date cu caracter personal în mod direct


    Ca regulă, Dedeman obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră.


    Dacă sunteți client Dedeman, vom obține datele dumneavoastră de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), date rezultând din tranzacțiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achiziționate şi modalitățile de plată alese) sau înregistrarea vocii (atunci când ne contactați telefonic pentru diferite solicitări).


    Dacă sunteți client Dedeman S.R.L, ați vizitat magazinul virtual sau ați utilizat aplicația mobilă, vă putem solicita ocazional să împărtăşiți cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunătăți serviciile noastre şi maniera de prezentare a acestora.


    Dedeman poate obține date cu caracter personal în mod automat


    Pot exista situații în care Dedeman obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod automat.


    Astfel, în cazul în care ați efectuat o achiziție a unui produs în magazinul virtual Dedeman, detalii privind geolocalizarea şi traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.


    Dedeman va interacționa cu dumneavoastră (a) în mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesării de către dumneavoastră a diferitelor reclame personalizate pe care Dedeman sau furnizorii de servicii acționând în numele Dedeman vi le transmit.


    Dedeman poate obține date cu caracter personal din alte surse


    Pot exista situații în care Dedeman obține datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse.


    Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi obținute de Dedeman din surse legitime (ca urmare a vizitării de către dumneavoastră de website-uri partenere Dedeman), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvăluirii acestora de către alte persoane pentru efectuarea unei achiziții a unui produs într-un magazin fizic sau virtual Dedeman. In acest ultim caz, Dedeman va considera că sunteți autorizat pentru dezvăluirea acestor date cu caracter personal.


    Dedeman prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate


    Dedeman prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate.


    Astfel, în funcție de relația existentă între dumneavoastră şi Dedeman, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate dacă avem consimțământului dumneavoastră, dacă sunt necesare pentru încheierea şi desfăşurarea relațiilor contractuale, dacă sunt necesare ca Dedeman să îndeplinească obligații legale sau dacă există interese legitime ale Dedeman care nu prevalează drepturilor şi libertăților dumneavoastră fundamentale.


    Mai exact, Dedeman poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru:

    - trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, poştă);

    - verificarea satisfacției clientilor in ceea ce privește activitatea Dedeman şi a colaboratorilor săi;

    - personalizarea şi transmiterea de oferte promoționale.


    Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza consimțământului, veți avea posibilitatea de a vă oferi consimțământul, de a refuza acordarea consimțământului sau de a vă exprima la un moment ulterior consimțământul. In acest sens, înțelegeți că Dedeman vă va putea contacta până la momentul la care vă veți exercita opțiunea cu privire la consimțământ.


    De asemenea, Dedeman va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

    - executarea contractului încheiat cu Dedeman;

    - pentru conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile Dedeman sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).


    De asemenea, Dedeman va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

    - prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

    - în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

    - cooperarea cu autoritățile publice;

    - gestionarea și pregătirea rapoartelor interne.


    Dedeman poate dezvălui date cu caracter personal unor terțe părți


    Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Dedeman, cum ar fi:

    - furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

    - orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

    - consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

    - autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.


    Dedeman garantează drepturile cu privire la datele cu caracter personal


    Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Dedeman garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

    - dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Dedeman că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

    - dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

    - dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

    - dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Dedeman S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

    - dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

    - dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

    - dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

    - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.


    Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

    - prin poștă, la sediul nostru social din Municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi, numărul 8, județul Bacău

    - prin email, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Dedeman S.R.L la adresa de e-mail protectiadatelor@dedeman.ro


    Dedeman prelucrează în mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor


    Dedeman nu solicită în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Dacă situația o va impune, Dedeman va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai dacă şi în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părinteşti asupra acestei persoane.


    Dedeman păstrează datele cu caracter personal pe o perioadă limitată


    Dedeman va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).


    Dedeman deține măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal


    Dedeman va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.


    Pentru informatii suplimentare, va invitam sa consultati si documentul GDPR Termeni si conditii.    Document actualizat în luna mai 2018


    1 Dedeman S.R.L este o societatea comercială cu sediul în Municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi, numărul 8, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/2621/1992, cod unic de înregistrare RO 2816464.

    Va rugam alegeti judetul

    Magazin online Dedeman

    Pentru a afisa preturile exacte ale produselor va rugam sa alegeti judetul si magazinul: Pentru a intra in magazinul online alege judetul si magazinul cel mai apropiat.