NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Persoane vizate:

  • clienti magazine fizice sau magazin virtual Dedeman

  • imputerniciti (mandatari) ai clientilor

  • beneficiari / destinatari ai marfurilor, altii decat clientii din contractul de vanzare marfuri cu Dedeman

  • vizitatori magazine fizice sau magazin virtual Dedeman

Dedeman S.R.L ("Dedeman S.R.L" si/sau "Societatea") este o societatea comerciala cu sediul in Municipiul Bacau, strada Alexei Tolstoi, numarul 8, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/2621/1992, cod unic de inregistrare RO 2816464.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea Dedeman S.R.L doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra.

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci cand achizitionati un produs existent intr-unul din magazinele fizice Dedeman S.R.L sau in magazinul virtual, cand vizitati website-ul nostru sau aplicatia mobila sau aveti interactiuni cu noi, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:

- va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Dedeman S.R.L. la adresa de e-mail protectiadatelor@dedeman.ro

- ne puteti contacta prin posta la sediul nostru social din Municipiul Bacau, strada Alexei Tolstoi, numarul 8, judetul Bacau.

Dedeman obtine date cu caracter personal in mod direct

Dedeman poate obtine date cu caracter personal in mod automat

Dedeman poate obtine date cu caracter personal din alte surse

Dedeman prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate

Dedeman poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti

Dedeman garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal

Dedeman prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

Dedeman pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata

Dedeman detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

Dedeman obtine date cu caracter personal in mod direct

Ca regula, Dedeman obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.

Daca sunteti client Dedeman, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultand din tranzactiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achizitionate si modalitatile de plata alese) sau inregistrarea vocii (atunci cand ne contactati telefonic pentru diferite solicitari).

Daca sunteti client Dedeman S.R.L, ati vizitat magazinul virtual sau ati utilizat aplicatia mobila, va putem solicita ocazional sa impartasiti cu noi sugestii sau opinii pentru a imbunatati serviciile noastre si maniera de prezentare a acestora.

Dedeman poate obtine date cu caracter personal in mod automat

Pot exista situatii in care Dedeman obtine datele dumneavoastra cu caracter personal in mod automat.

Astfel, in cazul in care ati efectuat o achizitie a unui produs in magazinul virtual Dedeman, detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

Dedeman va interactiona cu dumneavoastra (a) in mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesarii de catre dumneavoastra a diferitelor reclame personalizate, pe care Dedeman sau furnizorii de servicii, actionand in numele Dedeman, vi le transmit.

Dedeman poate obtine date cu caracter personal din alte surse

Pot exista situatii in care Dedeman obtine datele dumneavoastra cu caracter personal din alte surse.

Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi obtinute de Dedeman din surse legitime (ca urmare a vizitarii de catre dumneavoastra de website-uri partenere Dedeman), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvaluirii acestora de catre alte persoane (de exemplu, de catre clientul Dedeman, atunci cand ridicati marfa in numele lui, dv. avand calitatea de imputernicit/mandatar sau atunci cand sunteti nominalizat ca fiind destinatarul/beneficiarul catre care urmeaza sa facem livrarea marfurilor cumparate) pentru efectuarea unei achizitii a unui produs intr-un magazin fizic sau virtual Dedeman. In acest ultim caz, Dedeman considera ca partea contractanta (clientul Dedeman) este autorizat pentru dezvaluirea datelor dv. cu caracter personal.

Dedeman prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate

Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si Dedeman, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantului dumneavoastra, daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale, daca sunt necesare ca Dedeman sa indeplineasca obligatii legale sau daca exista interese legitime ale Dedeman care nu prevaleaza asupra drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Mai exact, Dedeman poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamantul dumneavoastra pentru:

- Marketing: prin personalizarea si transmiterea de materiale publicitare, oferte promotionale prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta, notificari push web, notificari push in aplicatie);

- Imbunatatirea produselor si serviciilor noastre: prin verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea, produsele si serviciile Dedeman si ale colaboratorilor sai.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a refuza acordarea consimtamantului sau de a va retrage la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, intelegeti ca Dedeman va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

De asemenea, Dedeman va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

- executarea contractului incheiat cu Dedeman (inclusiv transmiterea de informatii legate de comenzi, garantii, etc);

- pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile Dedeman sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare) inclusiv in domeniul legislatiei privind spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism.

De asemenea, Dedeman va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in interes legitim pentru:

- diferite solicitari adresate clientilor in interes legitim (de ex. solicitarea de a va confirma adresa de e-mail pe care o utilizati in relatie cu Dedeman, etc);

- prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

- in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;

- cooperarea cu autoritatile publice;

- gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

Dedeman poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii Dedeman, cum ar fi:

- furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti, furnizorii de service in perioada de garantie si post garantie, etc;

- orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri);

- consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;

- autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

Dedeman garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, Dedeman garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea Dedeman ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) Dedeman S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

- dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

- prin posta, la sediul nostru social din Municipiul Bacau, strada Alexei Tolstoi, numarul 8, judetul Bacau, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor Dedeman S.R.L;

- prin email la adresa protectiadatelor@dedeman.ro .

Dedeman prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

Dedeman nu solicita in mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, Dedeman va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si in masura in care consimtamantul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul raspunderii parintesti asupra acestei persoane.

Dedeman pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata

Dedeman va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Dedeman a pus in aplicare masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

Dedeman depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Pentru informatii suplimentare, va invitam sa consultati si Politica de confidentialitate, la link-ul.

Document red. in luna mai 2018; rev. 3: 29.09.2021